Privatnost podataka

INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)


NEKRETNINE DOMINUS, ŽELJKO DOMJAN je voditelj obrade osobnih
podataka. Svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za
svakog pojedinca i zbog toga nam je od velike važnosti postupati u
skladu s važećim propisima. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo
zakonito, pošteno i transparentno te primjenjujemo visoke mjere zaštite.


Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU)
2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje:
Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka.


Ova Informacija o obradi osobnih podataka uključuje zahtjeve Opće
uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka.


U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom
Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne
podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta
prava možete ostvarivati.


1. PODACI O VODITELJU OBRADE


NEKRETNINE DOMINUS, ŽELJKO DOMJAN, Frana Kurelca 9, Varaždin, upisan u
sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod matičnim brojem
subjekta upisa (MBS) 97270920, OIB: 92090379435, ovlašteni posrednik u
prometu nekretnina je voditelj obrade osobnih podataka.


Kontakt podaci:


  • Nekretnine Dominus, Željko Domjan
  • Frana Kurelca 9, 42 000 Varaždin
  • Tel: 042/321 936, Fax: 042/321 936
  • E-mail: info@nekretninedominus.hr

Za sva pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka ili
ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka možete
se obratiti Nekretnine Dominus koji raspolažu Vašim osobnim podacima.


2. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE


Nekretnine Dominus kao voditelj obrade štiti Vašu privatnost te
prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su potrebni za obavljanje
njegove poslovne djelatnosti, za izvršenje radnje prema Vašem zahtjevu
ili u svrhu poštivanja pravnih i zakonskih obveza ili u svrhu legitimnog
interesa voditelja obrade ( npr. obrada je obavezna te Vaš pristanak
nije potreban u svrhu provedbe propisa iz područja sprečavanja pranja
novca i financiranja terorizma ) ili na temelju Vaše privole.
Informacije koje se ne nalaze u ovom dokumentu Nekretnine Dominus će Vam
pružiti u trenutku njihova prikupljanja pismeno, elektroničkom poštom
ili usmeno.


3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA I PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA


Da bi s vama mogli uspostaviti poslovni odnos i/ili utvrditi i
provjeriti Vaš identitet osobni podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i
prezime, datum, država rođenja, OIB, adresa, podaci o identifikacijskoj
ispravi, državljanstvo, broj telefona, broj mobilnog uređaja i e-mail
adresa.


Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta s fotografijom koristimo u
svrhu pravnih obveza sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i
financiranju terorizma i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina te
radi provjere i potvrde Vaše identifikacije.


Ako nam se obratite putem Internet stranice ili telefonskim putem te
očekujete od nas povratnu informaciju u tom su nam slučaju potrebni Vaše
ime, prezime, adresa, broj telefona , e-mail adresa, i OIB.


Ponekad će nam biti potrebni i neki drugi osobni podaci radi
izvršenja radnje na Vaš zahtjev ili ispunjenja neke zakonske obaveze ili
legitimnog interesa ( npr. osobni status, zvanje i sl. ).


Ponekad prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora ( npr. zemljišne knjige, katastar i sl. ).


Vaše osobne podatke upisujemo u ugovor o posredovanju, evidencijski list, bazu podataka na našem serveru.


Vaše osobne podatke možemo dostavljati vanjskim suradnicima , a sve
radi što bržeg ostvarenja Vaših zahtjeva ( npr. odvjetničko društvo,
ovlašteni procjenitelji i sl. ), nadzornim tijelima te trećim stranama u
svrhu obavljanja naše poslovne djelatnosti ( ako ste naš Nalogodavac
potencijalnom kupcu, najmoprimcu, zakupniku, a ako ste strana koja je
zainteresirana za kupnju, najam ili zakup vlasniku nekretnine i/ili
njegovom punomoćniku, članu obitelji ili bilo kojoj drugoj kontakt
osobi).


4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA


Vaše osobni podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa,
odnosno za vrijeme dok postoji privola ispitanika za obradu Osobnih
podataka, te za vrijeme za koje smo zakonski obvezni čuvati određene
podatke sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprečavanju
pranja novca i financiranja terorizma, a to je 10 godina nakon isteka
godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Vaši osobni podaci mogu se
čuvati i dulje vrijeme za druge opravdane svrhe ( npr. zbog sudskih i
pravnih postupaka, legitimnog interesa i sl.).


5. SIGURNOST OBRADE PODATAKA


NEKRETNINE DOMINUS provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite
kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade vaših podataka.


6. PRAVA ISPITANIKA


Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na informaciju o
obradi svojih osobnih podataka, pravo na pristup svim svojim osobnim
podacima, pravo na povlačenje prethodno dane privole, na ispravak i
brisanje svojih osobnih podataka te ograničenje obrade i pravo na
prijenos podataka (ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza
iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza Nekretnina Dominus
određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva).


Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo podnijeti
prigovor na obradu svojih osobnih podataka na e-mail:
info@nekretninedominus.hr na adresu sjedišta: Frana Kurelca 9, 42000
Varaždin, u prostoru sjedišta: Frana Kurelca 9, 42000 Varaždin, ili na
telefonski broj: 042/ 321936.


Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).


Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na našoj web
stranici: www. nekretninedominus.hr i u prostoru sjedišta: Frana Kurelca
9, 42000 Varaždin.


Varaždin, 25. svibanj 2018.


VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:
Željko Domjan